منوهای سایت
سخن روز

شادی و خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید و کلیه فعالیت هایتان را بر اساس این هدف سازمان دهی کنید

KREISEL GmbH & Co. KG is an internationally operative plant manufacturer. The technical employees of the KREISEL company are experts in the special field of handling bulk material. Customized conveyor systems, from the storage silo to the pneumatic conveyance up to the dust removal plant, are received from a single source. According to your performance characteristics and the technical requirements, we plan, design, manufacture and deliver the plant components. Our service team assembles the components at the place of destination, including the final commissioning and the seal of quality Made in Germany.